ÚVOD


LITERÁRNÍ ČINNOST:

Dětská literatura

Povídky

Ostatní

Literární besedy

Křty


UKÁZKY Z KNIH:

Zahrada plná pohádek

Paní Pohádka

Kohout Fejfara

Srnčí pohádka

Zaječí pohádka

Pohádky z tajemného lesa

Liščí pohádka

Pohádky z hájovny

Abecední hrátky se zvířátky

Člověk rodu ženského

A co tvůj mobil?


VÝTVARNÁ ČINNOST:

Koláže

Ilustrace

Výstavy

Fotogalerie

Fotoskalpy


RŮZNÉ:

Napsali o mně

Odkazy

Kontakt

    Design: Robert Mahr © 2007
     

  Křest KOSMOFABELOJ POR BONA NOKTO

 
  18. ZÁŘÍ 2021 Klub esperantistů Brno  
  Křest mé pohádkové knihy „Vesmírníčky na dobrou noc“, která byla přeložena do esperanta s názvem „ Kosmofabeloj por bona nokto,“ proběhl v rámci oslav 120 let Klubu esperantistů v Brně. V průběhu křtu jsem se seznámila nejen s příznivci tohoto neutrálního mezinárodního jazyka, ale mohla jsem se při čtení pohádek zaposlouchat, jak melodicky zní v esperantu. Pro zájemce o tyto pohádky uvádím, že knihu lze na www.kava-pech.cz, nebo na adrese: Nakladatelství KAVA-PECH, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice. Celkově o esperantu a o vydání této knihy se můžete dozvědět v článku Horáckých novin.
 
     
 
 
 
 
     
     

  Křest DOMAMILSKÉ POHÁDEČKY

 
  28. ZÁŘÍ 2018, Přírodní zahrada v Domamili  
  U příležitosti 70. výročí založení zdejší školy se konal křest mých Domamilských pohádeček. Kmotry této publikace se staly školní děti prvního až pátého ročníku. Pohádky se jim líbily, protože mají netradiční formát, jsou na kartách, pro ty nejmenší se v obsahu nachází omalovánka a pro všechny čtenáře i pohádková mapa okolí. Texty jsou ilustrovány fotokolážemi, které jsem také nacházela blízko svého domova.

Ukázka z knihy: ZDE (PDF)
 
     
 
 
 
 
     
     

  Křest VESMÍRNÍČKY NA DOBROU NOC

 
  10. 6. 2017, Planetárium Ostrava-Poruba  
  Křest knihy "Vesmírníčky na dobrou noc" v Planetáriu Ostrava-Poruba splnil mé očekávání. V moderním prostředí, kde je blízko ke hvězdám, si pohádky našly své pravé příznivce.  
     
 
 
 
 
     
     

  Křest SAMOHLÁSKY NA VÝLETĚ

 
  18. října 2016, Domamil  
  Křest mé knihy "Samohlásky na výletě" se konal 18. října 2016 v domamilské knihovně. Kmotry těchto abecedních příběhů byli prvňáčci ze zdejší Základní školy s paní učitelkou Lenkou Klimešovou a knihovnicí Marii Šabatkovou.  
     
 
 
 
 
     
     

  Křest POHÁDEK Z ROZKVETLÉ LOUKY

 
  29. května 2015, Domamil  
  Při křtu knihy Pohádky z rozkvetlé louky jsem v Místní knihovně v Domamili zažila velké překvapení. Kmotry této novinky byli prvňáčci zdejší školy. Dobře se známe, neboť jim často čtu pohádky ze svého rukopisu. Účastním se také jejich slavnostního dne, kdy jsou pasováni na čtenáře knihovny. Tentokrát jsme nejen popřáli knize, aby se jí v čtenářském světě dařilo, ale dostala jsem i přáníčko ke svému životnímu jubileu. Potom mi děti nakreslily obrázky, o čem by měly vyprávět další pohádky.  
     
   
 
 
     

  Křest knihy ZAHRADY PLNÉ POHÁDEK

 
  8. prosince 2014, Třebíč  
  Na dvojjazyčné knize Zahrady plné pohádek jsem se podílela s rakouskou spisovatelkou Margaret Lassi. Našemu křtu v Městské knihovně v Třebíči předcházela prezentace této knihy v rakouském městě Tullnu. Zúčastnila jsem se obou akcí spolu s ilustrátorem těchto pohádek akademickým malířem Josefem Kremláčkem a s nakladatelem Sursumu Miroslavem. Klepáčkem. Tato kniha vznikla za podpory „Natur im Garten“ a její podtitul zní: „Okouzlující příběhy z českých a rakouských zahrad“.  
     
   
     
  Ukázka přírodní zahrady v rakouském Tullnu, kterou jsme navštívili u příležitosti prezentace naší knihy "Zahrady plné pohádek".  
   
     
 
 
     

  KŘEST PANÍ POHÁDKY

 
  říjen 2012, Havlíčkův Brod  
  Tentokrát se křest mé knihy "Paní Pohádka" konal u příležitosti 22. ročníku podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Křtu se ujaly děti ze Základní školy "Nuselská" v tomto městě. Třída 4.B se svou třídní učitelkou oživily nezapomenutelným způsobem postavy mých pohádek v různých scénkách. Bylo to velké překvapení jak pro mne, tak pro návštěvníky  
     
   
     
 
 
     

  KŘEST POHÁDEK Z TAJEMNÉHO LESA

 
  březen 2008, Javorník u Jeseníku  
  Ve 4. B v Javorníku strašilo??? Strašilo!!!

A občas straší i v hlavě třídní učitelce, ale 5. 3. to postihlo celou třídu. V plánu byl totiž křest nové knihy autorky Gabriely Kopcové Pohádky z tajemného lesa. Abychom se cítili opravdu jako v lese, od kulturního domu jsme si na tento den půjčili kulisy stromů a pařezů. Tajemno si děti vytvořily pomocí úžasných kostýmů lesních strašidel a vil a bez práce nezůstal ani náš Eda - smetákový duch lesa. Byl přizván i Hejkal z knihovny. Takto připraveni jsme přivítali paní spisovatelku, která přišla s kufrem plným knih. Představila nám svoji tvorbu pro děti a hlavně novou knihu Pohádky z tajemného lesa, kterou sama vylepšila nádhernými kolážemi. Pan ředitel slavnostně bouchnul šampaňské z lesních jahod, kniha byla zasypána bonbony a s výkřikem „Strašidlům třikrát hurá!" tak proběhl její křest.
A jaké bylo naše překvapení, když paní Kopcová každému z nás jednu knihu darovala! Nechyběla ani pravá nefalšovaná autogramiáda. Stoly se prohýbaly pod talíři s dobrotami, Hejkalův lomcovák či Slzy víly Amálky v baru U vraního oka tekly proudem.
A to byl ten pravý čas na naše poděkování. Děti (lesní havěť) si totiž připravily malé lesní divadelní představení. Poděkování patří nejen paní Kopcové ale i kulturnímu domu za kulisy a dětem a rodičům za kostýmy, buchty a nápady. Pro mě je největší odměnou to, když za mnou chodí po týdnu děti se slovy : „Už to mám přečtený!!!!"
Povětroň, tř. uč. M. Rychlá

převzato z Javornického zpravodaje
 
     
   
     
 
 
     

  KŘEST POHÁDEK Z TAJEMNÉHO LESA

 
  leden 2008, Ostrava  
  22. ledna 2008 proběhl křest mé knihy Pohádky z tajemného lesa v hotelu Imperial v Ostravě. Kmotři této knihy byli básnířka Lydie Romanská a ředitel hotelu Imperial Vít Neiser.
Cituji z úvodního slova Lydie Romanské při křtu pohádek : „Moc ráda se dnes stávám kmotrou téhle půvabné a do jisté míry i zvláštní knížky. Když jsem ji dostala, přišla mi hodně něžná, svým papírem, fotografiemi a hlavně – obsahem. Ze samé krásy mi naskakovala „lesní kůže“ – to je termín autorky Gabriely Kopcové....
 
     
   
     
 
 
     

  KŘEST POHÁDEK ZE STATKU

 
  prosinec 2007, Domamil  
  Blíží se rok 2008, ale křest mé knihy Pohádky ze statku jsme s domamilskými dětmi při vánoční besídce v pohodě stihly.  
   
     
 
 
     

  KŘEST KNIHY POVÍDEK "A co tvůj mobil?"

 
  leden 2006, Moravské Budějovice  
     
  Večer autorského čtení v Zámeckých konírnách v Moravských Budějovicích byl ve znamení křestu básnické sbírky Pavla Herota "Hlavy z podzemí" a mé nové knihy povídek "A co tvůj mobil?". Jde o knihu patnácti povídek, kterou vydalo tišnovské nakladatelství Sursum. Je doplněna mými autorskými kolážemi a je určena především ženám, i když přečíst si ji mohou, samozřejmě, i muži. Mobilní telefon, jako novodobý prostředek komunikace, v ní má své nezastupitelné místo a je tenkou spojovací nití všech, v knize uvedených, povídek.  
  Knihu "A co tvůj mobil?" představil posluchačům regionalista a bibliograf Radovan Zejda a pokřtil ji šampaňským. I přes nepřízeň počasí a všední den byl sál Zámeckých koníren tradičně zcela zaplněn diváky.